Valunaikainen tuenta

Tukien m��r� ja laatu on sokkelimuotti suunniteltava ty�maalla. Tarkemmat ohjeet l�ytyv�t liittolevyjen
mukana toimitettavassa asennusohjeessa. Alla olevassa taulukossa on n�ht�vill�
valunaikainen tukiv�li (Lo) liittolevyn eri korkeuksilla (H)

Sivusaumojen kiinnitys

Reunahaat esim. T8 K375 ymp�ri, rengaster�kset 1 + 1T10 ymp�ri koko kent�n.

Pienten aukkojen pieliin esim. AP + YP 2 + 2T10. Raudoitukset aina rakennesuunnittelijan
ohjeiden mukaan.

Tukiter�kset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

Betonointi

Betonin suunnittelulujuus v�hint��n C25/30, kiviaineksen max. raekoko � 16 mm.

Betonimassa lasketaan valunaikaisten tukien kohdalle, josta se levitet��n ja tiivistet��n
tasaisesti laatastoon.

Betonin menekki Hkok – 20 mm:n mukaan.
Mik�li liittolevyj� varastoidaan viikkoja, nostetaan nipun toista p��t� ylemm�ksi,
mahdollisen sadeveden valuttamiseksi pois. Pelti on ter�v�reunaista eli liittolevyn
k�sittelyss� on oltava erityisen varovainen. Pelti on kosteana liukas (j��tyneen� tai lumisena
eritt�in liukas). Ty�aikainen tuenta on teht�v� huolella ja noudatettava asennusohjeen
minimitukiv�lej�. Pystytuet on tuettava aina vinotuilla molempiin suuntiin. (Betoni painaa
noin 2400 kg/m3 eli jo 10 cm paksu laatta painaa n. 240 kg/m2.)

Liittolevy kuivuu vain yhteen suuntaan eli yl�sp�in. Suosittelemme k�ytett�v�ksi
betonilaatua C25/30-S2 NP ellei rakennesuunnittelija ole muuta m��ritellyt.

Peltien ladonta aloitetaan, kun ty�aikaiset tuet on tehty. Ladonta aloitetaan pisimmist�
pelleist� siten, ett� varmistetaan peltien p�iden olevan tuella joka kohdassa v�hint��n 50
mm, kevytsoraharkkojen p��ll� 75 mm. Kun kaikki pellit on ladottu, ne kiinnitet��n toisiinsa
porak�rkiruuveilla. Ruuvien v�li korkeintaan 500 mm. Raudoitteet asennetaan
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Toimitamme tarvittaessa my�s raudoitteet. Tarkasta
viel� ennen betonin tuloa, ett� ty�naikaiset tuet on tuettu vinotukien avulla kumpaankin
suuntaan ja ett� ne ovat pysyneet paikallaan.

Tarvittavat korkomerkit on tehty tai sitten on suunnitelma miten ja mink� mukaan betonin
tasaus tehd��n.

Betonin levitys aloitetaan reunoilta niin, ett� betoni painaa pellit vasten tukea, jonka j�lkeen
levityst� jatketaan kantavien seinien kohdalta ja sitten levitet��n muut alueet. On erityisen
t�rke��, ett� betonimassa levitet��n laatastoon tasaisesti. Betonin kuivuttua k�velykuivaksi
se peitet��n. N�in estet��n veden liian nopea haihtuminen ja samalla mahdollisen
ylim��r�isen veden p��sy valetulle pinnalle. Ty�naikaisten tukien annetaan olla paikoillaan
kes�olosuhteissakin v�hint��n viikon ajan.

N�in rakennat Express-liittolevyst�

Keveiden Express-liittolevyjen asennus on nopeaa ja helppoa. Levyt toimitetaan
m��r�mittaisina. Ne ladotaan paikoilleen ja liitet��n toisiinsa 500 mm:n tai tihe�mmin
v�lein, esimerkiksi poraruuvein. Levyjen p��t suljetaan profiilitiivisteell�, peltilistalla tai
vastaavalla. Levyjen alla on k�ytett�v� v�liaikaista tuentaa betonin kovettumisen aikana.
Suoraan maahan tuettaessa on varmistettava, etteiv�t tuet p��se valun aikana painumaan.
My�s pystytukien sivusuuntaiset liikkeet on estett�v�. V�liaikaiset tuet poistetaan 1�4 viikon
kuluttua l�mp�tilasta riippuen, kun betonivalu on saavuttanut v�hint��n 60 %
suunnittelulujuudesta.

Laatan lis�raudoituksen tulee t�ytt�� normit. Jakoraudoitus asennetaan poikittain suoraan
levyjen p��lle. Mik�li kutistumisraudoitus on tarpeen, se sijoitetaan liittolevyjen yl�pinnan ja
betonipinnan keskiv�liin. Ennen betonointia levyt puhdistetaan ja levyjen sek� niihin
rajoittuvien rakenteiden v�liset aukot suljetaan. Erityismenetelmi� saa k�ytt�� vain riitt�v�n
p�tevien ty�njohtajien valvonnassa.

Muutama sana rakentajalle liittolevyst�

Rakennuksen suunnitteluun kannattaa uhrata aikaa ja k�ytt�� asiantuntijoita. Talon
odotetaan kest�v�n viel� j�lkipolville ja silloin on rakennettava huolella. Liittolevyll�
p��st��n ohuisiin rakenteisiin, kun k�ytet��n palkkeja tai kantavia v�liseini�. Palkit ja
kantavat v�lisein�t on huomioitava jo talon perustuksia teht�ess�. Ohut ala- ja v�lipohja
s��st�� kustannuksia anturoissa ja kantavien seinien korkeudessa sek� aina julkisivuja
my�den.

Liittolevyll� saadaan varma ja turvallinen ratkaisu, joka alkuvaiheessa vie v�h�n enemm�n
ty�t�, mutta hyv�ll� suunnittelulla s��stet��n my�hemmin kustannuksia. Mahdolliset
muutosty�t on helposti ja edullisesti toteutettavissa vuosikymmenien j�lkeenkin, koska
liittolevyn kantavuus ja tartunta betoniin on hyv�.